Tibetan DZI Beads

Tibetan Genuine DZI Beads. One eye dzi bead, two eyes dzi bead, three eyes dzi beads, four eyes dzi beads, five eyes dzi beads, six eyes dzi beads, seven eyes dzi beads, eight dzi beads, nine eyes dzi beads, ten eyes dzi beads, eleven dzi beads, twelve dzi beads, thirteen dzi beads, forteen dzi beads, fifteen dzi beads...

There are no products to list in this category.